Preču atgriešana atteikuma tiesību gadījumā
 
1. VĒLOS ATGRIEZT PRECI 
 
Preces atgriešana atteikuma tiesību gadījumā ir iespējama 14 dienu laikā no preces pirkuma (saņemšanas) dienas. Šim nolūkam izmantojiet atteikuma tiesību realizēšanas veidlapu vai uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts mūsu uzņēmumam - SIA “JUST LIVING” (juridiskā adrese Pampāļu iela 24, Rīga, LV-1058) un nosūtiet uz e-pastu info@odiem.lv .
 
Pēc tam prece ir jānosūta atpakaļ Just Living (adrese Pampāļu iela 24, Rīga, LV-1058), bez neattaisnotas vilcināšanās.
 
Papildu informācija pa tālr. +371 29494499 vai rakstot ziņu uz e-pastu info@odiem.lv .
 
Atteikuma veidlapas paraugu pieprasīt rakstot uz ziņu uz e-pastu info@odiem.lv .
 
2. KĀDOS GADĪJUMOS PRECES VAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?
 
Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no preces, laužot preces distances pirkuma līgumu 14 dienu laikā, neminot iemeslu.
 
Jums ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt internetveikalā, proti pārbaudīt preci, lai noskaidrotu tās raksturu, nevis citā nolūkā. Atcerieties, ka esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos.
 
Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kuru Jūs norādījāt vai pilnvarojāt saņemt preci, saņēmāt preci tās lietošanai.
 
3. KĀDOS GADĪJUMOS PRECES NEVAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?
 
Preces nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja:
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu un / vai sabojājis preču aizsargfoliju, aizsargplēvi, aizsargplombu, kas personīgās higiēnas dēļ netiek pieņemts atpakaļ. Piemēram: pievilināšanās kārtridžš, gāzes kapsula, atbaidīšanas vielas plāksnīte, mēslojuma pudele un citi līdzīgi produkti.
  • preces ātri bojājas vai drīz beigsies to derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris pievilināšanas kārtridžu ACTENOL, atbaidīšanas vielas plāksnītes vai gāzes balona iesaiņojumu.

SIA “Just Living” informē, ka gadījumā, ja prece tiek pasūtīta speciāli pircējam un tās cena pārsniedz 5000 (pieci tūkstoši) euro, pirkums tiek noformēts tikai Just Living biroja telpās (klātesot pircējam), iemaksājot 10% priekšapmaksu. Gadījumā, ja pircējs pirms preces piegādes ir atteicies no preces, priekšapmaksa netiek atmaksāta. Pirms visas pirkuma maksas samaksas pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un atbilstību tā vēlmēm. Uz šāda veida pirkumiem neattiecas 14 dienu atteikums.  

Saņemot preces no kurjera pārliecinieties par to, ka iesaiņojums nav bojāts.

Ja ir bojājumi, obligāti norādiet tos preču pieņemšanas aktā, kas atrodas pie kurjera.

SVARĪGI: ja preces iesaiņojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā - preces saņemšanas brīdī, vēlāk mēs nevarēsim izskatīt Jūsu pretenzijas par iesaiņojuma un tajā esošās preces bojājumiem. Ja prece ir saņemta bojātā iesaiņojumā un NAV sastādīts akts, tad to var nepieņemt atpakaļ, ja Jūs nolemsiet no tās atteikties 14 dienu laikā.
 
ĻOTI SVARĪGI: ja iesaiņojums nav bojāts, bet, to atverot Jūs ieraudzījāt, ka:
  1. precei ir ārējie bojājumi (piemēram sasists korpuss vai salauzts pudeles pūšamais mehānisms);
  2. trūkst detaļu, kuras ir norādītas komplektācijā (piemēram, odu atbaidītājam trūkst gāzes kapsulas, odu pievilinātājam nav pievilināšanas kārtridža), tad trīs dienu laikā pēc preces saņemšanas Jūs varat izteikt mums pretenziju un izmantot atteikuma tiesības. Visas pretenzijas, kas tiks iesniegtas pēc šī termiņa, netiks izskatītas.  Papildu informācija – pa tālruni +371 29494499 vai rakstot ziņu uz e-pastu info@odiem.lv .
Vairāk par pretenzijām un patērētāja tiesībām lasiet šeit:
https://www.ptac.gov.lv/lv
https://likumi.lv/doc.php?id=23309
 
4.VAI MAN TIKS ATGRIEZTA NAUDA PAR PRECI UN PIEGĀDI?
 
Jā, tiks atgriezta.
 
Ja Jūs atsakāties no preces, ievērojot atteikuma tiesību termiņu, mēs atmaksāsim visu no Jums saņemto naudu, tostarp izdevumus par piegādi (izņemot papildu izdevumus, kuri ir radušies, ja Jūs izvēlējāties piegādes veidu, kurš nav vislētākais no mūsu piedāvātajiem piegādes standarta veidiem), bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tās dienas, kad mēs tiksim informēti par Jūsu lēmumu atteikties no konkrētās preces. Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu apmaksas veidu, kuru Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja nav izteikta skaidra piekrišana citam apmaksas veidam. Jebkurā gadījumā saistībā ar šo atmaksu no Jums netiks iekasēta samaksa, mēs varam aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr saņemsim preci atpakaļ, vai arī, kamēr Jūs uzrādīsiet apstiprinājumu tam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir izpildīta ātrāk.  
 
Pievērsiet uzmanību tam, ka:
  • Preci ir nepieciešams nosūtīt atpakaļ - bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad Jūs paziņojāt mums par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs izsūtīsiet preces atpakaļ līdz 14 dienu termiņa beigām no preces iegādes (saņemšanas) dienas.
  • Jums būs jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu.
  • Jūs esat atbildīgi par preces vērtības samazināšanos, ja preces ir lietotas citiem mērķiem, kas nav saistīti ar tās īpašībām. Piemēram, prece ir bojāta tehniski un vizuāli, lietota un / vai nolietota (prece vai tās komponente, daļa) vairāk nekā par 5% (pieci procenti), piemēram, tādas preces kā kārtridži, kapsulas, citas līdzīgas preces un to daļas.
  • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu laikā, kad ir spēkā atteikuma tiesības (tostarp par pilnu un nevainojamu iesaiņojuma saglabāšanu).
 
Atgriešana un garantija
 
1. Visām Interneta veikalā justliving.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
2.  Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts:
1.        preces modelis,
2.        sērijas numurs,
3.        pārdošanas datums,
4.        pārdevēja un pircēja paraksti,
5.        juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums.
Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.
3. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
4. Pat ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
5. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
6. Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām:
6.1.    Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:
6.1.1. prasīt samazināt preces cenu;
6.1.2. prasīt novērst preces neatbilstību;
6.1.3. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
6.1.4. prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.
6.2.    Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:
6.2.1. vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
6.2.2. ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.
7. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
8. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.
9.  Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.
10.  Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, bet varat vērsties pēc informācijas pa tālr. 29494499 vaipa  e-pastu: info@odiem.lv. Servisa centra darba laiks: darba dienās no 10 līdz 17.
11.  Datortehnikai un citām elektroniskām precēm garantijas laikā lūdzam saglabāt iepakojumu un pretenziju gadījumā preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā, lai izvairītos no mehānisku bojājumu nodarīšanas precei, kā rezultātā garantija var tikt zaudēta.
12. Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.
13. Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.
14.  Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:
14.1. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,
14.2.  bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.
14.3. ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,
14.4. ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,
14.5. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,
14.6. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,
14.7.ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),
14.8.  bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,
14.9.  bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,
14.10. Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,
14.11. bojājumi radušies tādēļ, ka datortehnikā vai mobilajā telefonā izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra,
14.12. Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).
15.    Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta pieteikuma veidlapa . Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.